phyto 5 fylosofie
phyto 5 methode

phyto 5 verdelersphyto 5 verzorgingen voor het gelaat
phyto 5 verzorgingen voor het lichaam
phyto 5 massage
phyto 5 verzorgingen voor het bad
phyto 5 verzorgingen voor outdoor
phyto 5 verzorgingen voor het haar
phyto 5 producten voor het gelaat
phyto 5 producten voor het lichaam
phyto 5 producten voor massage
phyto 5 haarproducten

Gebruiksvoorwaarden

Beauty & Energy bvba en zijn filialen of zustermaatschappijen behouden deze website voor uw informatie, opleiding en communicatie.
De toegang tot en het gebruik van deze Beauty & Energy bvba website zijn onderhevig aan onderstaande voorwaarden. Het gebruik van deze site houdt automatisch de integrale aanvaarding van deze voorwaarden in. 


Door gebruik te maken van deze site, gaat u uitdrukkelijk akkoord dat dit ten allen tijde wordt geregistreerd. Bewijs van eender welke kwaadwillige inbreuk op de integriteit van de site zal onmiddellijk aan de bevoegde autoriteiten worden overgemaakt. Indien u met deze vorm van registratie niet akkoord gaat, verzoeken wij u om deze site onmiddellijk te verlaten.

Alle handelsmerken, merknamen, logo’s en beelden die de producten en services van Beauty & Energy bvba identificeren, vormen het eigendom van Beauty & Energy bvba. Geen enkele publicatie, copie of verdeling hiervan is toegelaten zonder schriftelijke toestemming van Beauty & Energy bvba.
Beauty & Energy bvba staat niet garant dat uw gebruik van deze informatie geen inbreuk zal doen op derde partijen die niets met Beauty & Energy bvba te maken hebben.

Niets op deze site verstrekt enige toelating of recht om Beauty & Energy bvba handelsmerken of merknamen te gebruiken, zonder schriftelijke toestemming van Beauty & Energy bvba of eender welke andere partij die eigenaar is van getoonde handelsmerken of merknamen. Eender welke vraag in verband met het gebruik van handelsmerken of merknamen of als een merknaam eigendom is van Beauty & Energy bvba, moet aan Beauty & Energy bvba gericht worden.

Voorzover wettelijk bepaald, zijn alle informatie, namen, beelden en logo’s op deze site beschikbaar ‘zoals ze zijn’ zonder enige expliciete of impliciete garantie inzake kwaliteit, geschiktheid voor bepaalde doeleinden of non-infringement. Deze clausule heeft geen invloed op uw statutaire rechten.
Beauty & Energy bvba heeft alle mogelijke inspanningen gedaan om de informatie op deze website zo accuraat en up-to-date mogelijk aan te bieden. Deze site kan echter onnauwkeurigheden, fouten of tekortkomingen bevatten, waarvoor Beauty & Energy bvba elke verplichting of verantwoordelijkheid uitsluit.

De informatie op deze site kan op gezette tijden worden aangepast of geactualiseerd. Informatie over Beauty & Energy bvba of Beauty & Energy bvba producten is illustratief, er kan dus geen aanspraak op worden gemaakt. Voor meer gedetailleerde informatie moeten de gebruikers Beauty & Energy bvba contacteren.
Beauty & Energy bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, ingebrepen rechtstreekse, speciale, indirecte of daaruit voortvloeiende schade, die het gevolg is van of in verband staat met de toegang of het gebruik/misbruik van deze site of het gebruik en de verspreiding van de informatie die erin besloten ligt.

Deze website kan links bevatten naar sites van derden. Deze links worden u enkel voor uw eigen gebruiksgemak aangeboden. Dergelijke links vallen niet onder de controle of invloed van Beauty & Energy bvba. Beauty & Energy bvba draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte sites of andere sites op deze links vermeld. De informatie, producten en diensten op eender welke vermelde link dragen niet noodzakelijk de goedkeuring van Beauty & Energy bvba.

Beauty & Energy bvba doet al wat redelijkerwijze mogelijk is om virussen buiten deze site te bannen, maar kan dit niet geheel en al uitsluiten. Beauty & Energy bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen die uw computersysteem, software, data of andere eigendommen aantasten, als gevolg van uw toegang tot deze website, of door het downloaden van eender welke informatie, tekst, foto’s, video- of audiobestanden.

Phyto 5 product van de maandDoe de Phyto 5 testPhyto 5 nieuwsOntmoet Phyto 5

© Phyto 5--|--Made by Comsa!-----Koksijde, Belgium--|--T 058 414 818--|--F 058 860 008--|--info@phyto5.be